Celebs

Olav Thon Eiendomsselskap ASA: Tid for finansiell helsekontroll

Olav Thon Eiendomsselskap ASA (OB: OLT) er et aksjeselskap med en markedsverdi på øre17b. Mens investorer primært fokuserer på vekstpotensialet og konkurransedyktig landskapet i småbedriftsselskapene, slutter de å ignorere et sentralt aspekt, som kan være den største trusselen mot eksistensen: finansiell helse. Hvorfor er det viktig? Å vurdere først og fremst den økonomiske helsen er avgjørende, siden dårlig kapitalstyring kan føre til konkurser, som skjer med høyere rente for småpensjoner. La oss jobbe gjennom noen økonomiske helsekontroller som du kanskje vil vurdere hvis du er interessert i denne aksjen. Likevel er dette bare en delvis oversikt over bestanden, og jeg anbefaler at du graver deg dypere inn i OLT her.

OLTs gjeld (og kontantstrømmer)
OLTs gjeldsnivå har vært konstant på rundt øre23b i fjor som står for langsiktig gjeld. På dette nåværende gjeldsnivå har OLT for tiden øre305m igjen i kontanter og kortsiktige investeringer for å fortsette virksomheten. Videre har OLT øre1,6b i operasjonell kontantstrøm i samme periode, noe som fører til en driftskvote til total gjeldsgrad på 6,7%, noe som betyr at OLTs nåværende nivå av driftskvoter ikke er høyt nok til å dekke gjeld.

Kan OLT betale kortsiktig gjeld?
På det nåværende gjeldsnivået på øre7.8b ser det ut til at virksomheten uten tvil har et relativt lavt nivå av omløpsmidler i forhold til sine forpliktelser, med dagens forhold på 0,17 ganger. Nåværende forhold er det tallet du får når du deler omløpsmidler med kortsiktig gjeld.

Er OLTs gjeldsnivå akseptabelt?
OLT er et relativt høyt levered selskap med en gjeld til egenkapital på 86%. Dette er litt uvanlig for en liten bedrift, da de vanligvis har en lengre tid lån enn store mer etablerte selskaper. Vi kan teste om OLTs gjeldsnivåer er bærekraftige ved å måle rentebetalinger mot et selskaps inntjening. Ideelt sett bør resultat før renter og skatt (EBIT) dekke netto rente med minst tre ganger. For OLT er forholdet 7,19x tyder på at renten er hensiktsmessig dekket, noe som betyr at långivere kan være villige til å låne ut mer finansiering, da OLTs høye rentedekning betraktes som ansvarlig og sikker praksis.

Neste skritt:
Selv om OLTs gjeldsnivå er mot den høyere enden av spektret, virker kontantstrømsdekning tilstrekkelig til å møte gjeldsforpliktelser, noe som betyr at gjelden blir utnyttet effektivt. Likevel vekker likviditetsløsningen sine spørsmål over dagens kapitalforvaltningspraksis for småkapitalen. Husk at jeg ikke har vurdert andre faktorer som hvordan OLT har utført tidligere. Du bør fortsette å undersøke Olav Thon Eiendomsselskap for å få et bedre bilde av aksjen ved å se på:

  1. Fremtidsutsikter: Hva er velinformerte næringsanalytikere som forutser OLTs fremtidige vekst? Ta en titt på vår gratis forskningsrapport om analytikerens konsensus for OLTs utsikter.
  2. Verdsettelse: Hva er OLT verdt i dag? Er aksjen undervurdert, selv når vekstutsiktet er innregnet i egenverdi? Den innebygde verdien som er infografisk i vår gratis forskningsrapport, hjelper med å visualisere om OLT for tiden er misforstått av markedet.
  3. Andre High Performing Stocks: Finnes det andre aksjer som gir bedre utsikter med dokumenterte track records? Utforsk vår gratis liste over disse flotte bestandene her.

Vi tar sikte på å gi deg langsiktig fokusert forskningsanalyse drevet av grunnleggende data. Vær oppmerksom på at analysen vår ikke kan påvirke de nyeste prisfølsomme selskapsmeddelelser eller kvalitativt materiale.

About the author

Matilda